Breaking News
Home / पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक २०१७ निकाल

पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक २०१७ निकाल

दिनांक २३ फेब्रुवारी, संध्याकाळी ६ पर्यंत आलेल्या माहितीनुसार पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भाजप 77, राष्ट्रवादी 36, शिवसेना 9, मनसे 1 आणि अपक्ष 5  विजयी झाले आहेत.

प्रभागनिहाय विजयी उमेदवार –

# प्रभाग क्रमांक 1 – चिखली गावठाण, मोरे वस्ती, सोनवणे वस्ती

अ – भाजपचे कुंदन गायकवाड,
ब – भाजपच्या स्वीनल म्हेत्रे
क – अपक्षचे साधना मळेकर
ड – राष्ट्रवादीचे  दत्तात्रय साने

# प्रभाग क्रमांक 2 – चिखली गावठाण, कुदळवाडी, जाधववाडी

अ – भाजप – अश्विनी जाधव
ब – भाजप – सारिका बो-हाडे
क – भाजप – राहुल जाधव
ड – भाजप –  वसंत बोराटे

# प्रभाग क्रमांक 3 – मोशी गावठाण, च-होली

अ – भाजप – काळजे नितीन प्रताप
ब –  भाजप – बुर्डे सुवर्णा विकास
क – राष्ट्रवादी – तापकीर विनया प्रदीप राष्ट्रवादी
ड – भाजप – लक्ष्मण सस्ते

# प्रभाग क्रमांक 4 – दिघी, बोपखेल

अ – भाजप – विकास डोळस
ब – भाजप – लक्ष्मण उंडे
क – भाजप – हिराबाई घुले
ड – भाजप – निर्मला गायकवाड

# प्रभाग क्रमांक 5 – गवळीनगर, चक्रपाणी वसाहत – भोसरी

अ – भाजप – सागर गवळी
ब – राष्ट्रवादी अनुराधा गोफणे
क – भाजप -प्रियांक बारसे
ड –  राष्ट्रवादी अजित गव्हाणे

# प्रभाग क्रमांक 6 – धावडे वस्ती, गुळवे वस्ती, सदगुरुनगर

अ – भाजप – यशोदा बोईनवाड
ब – भाजप – लांडगे सारिका संतोष
क – भाजप – रवी लांडगे
ड – भाजप – लांडगे राजेंद्र किसन

# प्रभाग क्रमांक 7 – सँन्डवीक कॉलनी, खंडोबामाळ, लांडेवाडी

अ – भाजप – संतोष लोंढे
ब – भाजप – सोनाली गव्हाणे
क – भाजप – भीमाबाई फुगे
ड – भाजप – नितीन लांडगे

# प्रभाग क्रमांक – 8 – इंद्रायणीनगर, बालाजीनगर, गवळीमाथा
अ – भाजप – सीमा साळवे
ब भाजप – विलास मडेगिरि
ड – – भाजप – नम्रता लोंढे
क – राष्ट्रवादी – विक्रांत लांडे

# प्रभाग क्रमांक 9 – मासूळकर कॉलनी, नेहरुनगर, खराळवाडी, गांधीनगर

अ – राष्ट्रवादी – गीता मंचरकर
ब –  राष्ट्रवादी – राहुल भोसले
क – राष्ट्रवादी – वैशाली घोडेकर
ड – राष्ट्रवादी – समीर मासुळकर

# प्रभाग क्रमांक 10 – मोरवाडी, शाहूनगर, संभाजीनगर
अ – भाजप – अनुराधा गोरखे
ब – भाजप – केशव घोळवे
क – राष्ट्रवादी – मंगला कदम
ड –  भाजप – तुषार हिंगे

# प्रभाग क्रमांक 11 – नेवाळेवस्ती, अजंठानगर, फुले नगर

अ – भाजप – अश्विनी बोबडे
ब – भाजप – योगिता नागरगोजे,
क – भाजप – संजय नेवाळे
ड – भाजप – एकनाथ पवार

# प्रभाग क्रमांक 12 – तळवडे गावठाण, म्हेत्रेवस्ती, ताम्हाणेवस्ती, रुपीनगर

अ – राष्ट्रवादी – प्रवीण महादेव भालेकर
ब  – राष्ट्रवादी – पौर्णिमा सोनवणे
क – राष्ट्रवादी – संगिता ताम्हाणे
ड  – राष्ट्रवादी – पंकज भालेकर

# प्रभाग क्रमांक 13 – निगडी गावठाण, सेक्टर 22 ओटा स्कीम, यमुनानगर, साईनाथनगर

अ – भाजप – कमल अनिल घोलप
ब – भाजप – उत्तम केंदळे
क – राष्ट्रवादी – सुमन पवळे
ड – मनसे – सचिन चिखले

# प्रभाग क्रमांक 14 – चिंचवड स्टेशन, मोहननगर, जयगणेश व्हिजन, विठ्ठलवाडी, दत्तवाडी

अ – राष्ट्रवादी – जावेद शेख
ब – अपक्ष – शितल कुटे
क – शिवसेना – उर्मिला काळभोर
ड – शिवसेना – प्रमोद कुटे

# प्रभाग क्रमांक 15 – आकुर्डी गावठाण, गंगानगर, केंद्रीय वसाहत, सेक्टर क्र. 24,25,26,27अ, 28

अ – राष्ट्रवादी – शरद उर्फ राजू मिसाळ
ब – भाजप – शैलजा मोरे,
क – भाजप – शर्मिला बाबर
ड-  शिवसेना – अमित गावडे

# प्रभाग क्रमांक 16- वाल्हेकरवाडी, विकासनगर, किवळे, रावेत
अ- भाजप – बाळासाहेब ओव्हाळ
ब- राष्ट्रवादी – प्रज्ञा खानोलकर
क- भाजप – संगीता भोंडवे
ड- राष्ट्रवादी – मोरेश्वर भोंडवे

# प्रभाग क्रमांक 17 – दळवीनगर, प्रमलोक पार्क, वाल्हेकरवाडी गावठाण, बिजलीनगर

अ – भाजप – नामदेव ढाके
ब – भाजप – माधुरी कुलकर्णी
क – भाजप – करुणा चिंचवडे
ड – भाजप –  सचिन चिंचवडे

# प्रभाग क्रमांक 18 – एस.के.एफ कॉलनी, पवनानगर, केशवनगर,चिंचवड गावठाण

अ – भाजप – सुरेश भोईर
ब – राष्ट्रवादी – अपर्णा डोके
क – शिवसेना – अश्विनी चिंचवडे
ड – भाजप – राजेंद्र गावडे

# प्रभाग क्रमांक 20 -विशालथिअटर परिसर, एच.ए.कॉलनी, कासारवाडी, संत तुकारामनगर,  

अ – राष्ट्रवादी –  धर सुलक्षणा
ब – राष्ट्रवादी – लांडे शाम गणपतराव
क – भाजप – पालांडे सुजाता सुनील
ड – राष्ट्रवादी – बहल योगेश मंगलसेन

# प्रभाग क्रमांक 21 – मिलींदनगर, संजय गांधीनगर,पिंपरी गाव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी

अ – राष्ट्रवादी –  कदम निकता अर्जुन
ब – भाजप – वाघेरे संदीप बाळकृष्ण
क – राष्ट्रवादी – वाघेरे उषा संजोग
ड – राष्ट्रवादी – आसवाणी हिरानंद उर्फ डब्बू किमतराम

# प्रभाग क्रमांक 22 – काळेवाडी, विजयनगर, आदर्शनगर, नढेनगर, पवनानगर

अ – राष्ट्रवादी – विनोद नढे
ब –  अपक्ष – नीता पाडाळे
क – राष्ट्रवादी – उषा काळे
ड – राष्ट्रवादी – संतोष कोकणे

# प्रभाग क्रमांक – 23 – गंगा आशियाना, कुणाल रेसिडेन्सी, थेरगाव गावठाण, साईनाथनगर, समर्थ कॉलनी
अ – भाजप – मनीषा पवार भाजप
ब – भाजप – अर्चना बारणे
क – भाजप – अभिषेक बारणे
ड – कैलास बारणे अपक्ष

# प्रभाग क्रमांक 24 – आदित्य बिर्ला हॉस्पीटल, म्हतोबानगर, महाराष्ट्र कॉलनी, यशदा कॉलनी

अ – शिवसेना – सचिन भोसले
ब – अपक्ष – झामाबाई बारणे (भाजप पुरस्कृत)
क – भाजप – माया बारणे
ड –  शिवसेना – नीलेश बारणे

# प्रभाग क्रमांक 25 – माळवाडी, पुनावळे, काटेवस्ती, नवलेवस्ती, भूमकरवस्ती, वाकड, मुंजोबानगर

अ- शिवसेना – अश्विनी वाघमारे
ब- शिवसेना – रेखा दर्शले
क- शिवसेना राहुल कलाटे
ड- राष्ट्रवादी मयुर कलाटे

# प्रभाग क्रमांक 28 – शिवार गार्डन, कापसे लॉन, पिंपळे सौदागर, रोजलँन्ड

अ – भाजप – बापू उर्फ शत्रुघ्न सिताराम काटे
ब – भाजप – कुटे निर्मला संजय
क – राष्ट्रवादी – शीतल विठ्ठल उर्फ नाना काटे
ड – राष्ट्रवादी – विठ्ठल उर्फ नाना काटे
# प्रभाग क्रमांक 29 – कल्पतरू इस्टेट, पिंपळे गुरव, गुलमोहोर कॉलनी, सुदर्शननगर

अ – भाजप – सुनील अंघोळकर
ब – भाजप – उषा मुंढे
क – भाजप – शशीकांत कदम
ड – भाजप – चंदा लोखंडे

# प्रभाग क्रमांक 31 – राजीव गांधीनगर, विनायकनगर, विद्यानगर,गणेशनगर, ऊरो रुग्णालय

अ – भाजप – अंबरनाथ कांबळे
ब – भाजप – माधवी राजापुरे
क – भाजप – सीमा चौगुले
ड – अपक्ष – नवनाथ जगताप

# प्रभाग क्रमांक 32 – सांगवी गावठाण, मधुबन सोसायटी, ढोरेनगर, कृष्णानगर,पीडब्ल्यूडी, एस.टी कॉलनी

अ- भाजप – संतोष कांबळे
ब- भाजप – शारदा सोनवणे
क – भाजप – उषा ढोरे
ड- भाजप – हर्षल ढोरे